Biuro rachunkowe Romex z Zabrza oferuje:

Biuro posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 3399/97 w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.81 ust.3 pt.4 i 4a ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami.

Zakres usług rachunkowych świadczonych przez nasze biuro:

  • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej
  • prowadzenie ksiąg handlowych (pełne księgi - program komputerowy Raks)
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego (program komputerowy - Buchalter II)
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeń ZUS (przekazujemy dokumenty do ZUS drogą elektroniczną)
  • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych: PIT-y miesięczne i roczne, VAT -7, CIT-y miesięczne i roczne
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat informacja dodatkowa)

 

mężczyzna wykonujący obliczenia na kalkulatorze

Do współpracy z naszym biurem zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze na terenie województwa śląskiego.

Gwarantujemy dyskrecję i bezpieczeństwo przechowywania danych.